Homepagina Kernwaarden

Kernwaarden

Vertrouwen
  • Wij stellen vertrouwen in de ander en zijn het waard vertrouwd te worden. Wij willen dat bij elke interactie het vertrouwen kan groeien.
  • Dit begint bij het aangaan van waarachtig contact. Wij stellen ons kwetsbaar en open op. Wij tonen ons oprecht en onophoudelijk nieuwsgierig naar de ander en luisteren zonder te oordelen. Wij zien dit als een voedingsbodem voor persoonlijke groei bij alle deelnemers.
  • Vanuit deze houding zetten we onze specialistische expertise in, en maken we steeds afspraken hoe we samen werken aan herstel.
Verbinden
  • Geen mens is hetzelfde en iedere situatie is anders. Iedereen heeft het nodig zich gezien en gehoord te voelen. Dit is ons uitgangspunt wanneer wij in verbondenheid samenwerken aan het gestelde doel. Zo verkennen wij alle mogelijkheden en benutten alle kansen.
  • Wij werken samen met cliënten en hun naasten. Zo ontstaat begrip van en voor de individuele en de gedeelde geschiedenis en een verheldering van ieders behoeftes. Waar gepast dragen we bij aan oplossingen.
  • Wij zijn een radertje in het grote geheel. Dus werken wij op een toegankelijke en inzichtelijke manier samen en delen onze expertise met verwijzers, netwerkpartners en financiers.
Vooruitgang
  • Wij zijn een organisatie, die met wijsheid en lef nieuwe mogelijkheden verkent voor de noodzakelijke ontwikkeling. We durven te vallen en weer op te staan. Herstelgericht werken noemen we dat.
  • Wij zijn nieuwsgierig naar anderen, maar zeker ook naar onszelf. Wij reflecteren ons eigen handelen, onze kennis en de effecten van onze inzet. Wij blijven in gesprek over wat waarde heeft en kwaliteit toevoegt.
  • We richten de blik naar buiten. We onderzoeken. We toetsen. We staan open voor verandering en verankeren nieuwe keuzes, zodat er continu verbetering plaats vindt. Niet op papier, maar in de praktijk.
  • We zoeken een actieve omgang met de grote diversiteit aan belangen en eisen. Zo blijven we een gezonde organisatie die zijn creatieve energie inzet voor het belang van de hulpvrager. Zodoende geven we gezamenlijk vorm aan een GGZ die begrijpt dat de mens voorop staat.