Homepagina Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

We lopen allemaal wel eens mentaal vast. Daarom is het belangrijk, als het echt even niet meer gaat, dat iedereen houvast kan vinden bij GGZ Rivierduinen. We zijn dan ook blij dat bijna alle kosten vergoed worden, zodat iedereen de kans krijgt weer zo sterk mogelijk in het leven te staan.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Het eigen risico bedraagt € 385, tenzij anders afgesproken met je zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle zorgkosten, behalve voor de huisarts, niet uitsluitend de ggz kosten. Je betaalt zelf de eerste € 385 euro. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Als je ook andere zorgkosten maakt en daarvoor al het eigen risico hebt betaald, dan betaal je over de behandeling bij ons geen of minder eigen risico.

Heb je vragen over het eigen risico? Of maak je je zorgen over de betaling van het eigen risico? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Als het betalen van het eigen risico financiële problemen voor je oplevert, adviseren wij om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Zorgvergoedingen volwassenen

De verzorgverzekeraar betaalt in principe de kosten van je herstelproces bij GGZ zodra je een doorverwijzing hebt. Alleen het verplichte eigen risico betaal je zelf. Controleer wel altijd je polis of vraag je verzekeraar of echt alles vergoed wordt. Die kan je ook vertellen hoeveel eigen risico er nog openstaat.

Hoeveel kost een consult?
Een consult is een gesprek, fysiek of online, die je hebt met je zorgverlener. De duur van een consult bepaalt het tarief. Hoe langer een consult duurt, hoe meer het kost.
Bij de start van je behandeling vertellen we je op welk moment je eerste gesprek plaatsvindt en hoe lang dit duurt. Je ontvangt deze informatie in een brief of tijdens een gesprek met je behandelaar.
Wanneer de vervolgafspraken zijn en hoe lang die duren, bespreek je samen met je behandelaar.
Duurt een consult (gesprek) iets langer of korter dan gepland, dan houden we voor het tarief de geplande tijd aan. Is de afwijking langer dan een kwartier, dan passen we de duur aan en wijzigt het tarief.

Heb je op één dag meerdere keren contact met je behandelaar via e-mail of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan.

Ik heb geen zorgverzekering
In Nederland is een zorgverzekering verplicht. Heb je die niet, sluit deze dan zo snel mogelijk af. Kijk goed wat de zorgverzekeraar wel en niet vergoedt.
Zorgvergoedingen kinderen en jongeren

De gemeenten hebben contracten met zorgaanbieders. Ook GGZ-behandelingen vallen hieronder. Zodra je 18 wordt, neemt je zorgverzekeraar de betalingen over. Je betaalt dan alleen je verplichte eigen risico.

Kosten tolk- en vertaaldiensten

De kosten voor een tolk worden sinds 1 januari 2022 vergoed (alleen als de tolk geregeld is door GGZ Rivierduinen).

Kosten beschermd of begeleid wonen

De gemeente betaalt de kosten voor beschermd of begeleid wonen als je een indicatie hebt. Dit valt onder de WMO en een enkele keer onder de WLZ. Krijg je ook nog een behandeling dan betaalt de zorgverzekeraar die voor je.

Kosten dagbesteding

De gemeente betaalt de kosten voor hulp om zelfstandig te leven of voor je dagbesteding. Dit gaat via de WMO zodra je een indicatie hebt.