Wat doet de cliëntenraad?

Soms zie je als cliënt dat dingen anders kunnen. Beter. Daarvoor is de cliëntenraad die bestaat uit (oud-) cliënten. Zij maken zich hard voor verbetering in de zorg. Ze kijken en luisteren om te weten wat ervaren wordt. Ook jouw ideeën helpen. Ze toetsen of ook echt gebeurt wat is afgesproken. Al deze bevindingen en adviezen delen ze met het management van GGZ Rivierduinen. Hiermee oefenen ze invloed uit op de cultuur en het gedrag van de organisatie. En blijft GGZ Rivierduinen de zorg verbeteren.

Lokale cliëntenraden

Lokale cliëntenraden vertegenwoordigen een afdeling of een regio. Zij delen hun zorgen, wensen en plannen met een directie. Je vindt de lokale cliëntenraden hier.

Centrale cliëntenraad

In de centrale cliëntenraad (CCR) zitten afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. De CCR adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over verschillende onderwerpen.

Lid worden van de cliëntenraad

Zie jij dingen die beter kunnen of anders? Heb je opbouwende kritiek? Dan kunnen we waarschijnlijk veel van je leren. En nodigen we je van harte uit om te kijken of je lid wilt worden van de cliëntenraad.

Contact


Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden (bezoekadres)
Postbus 405, 2300 AK Leiden (postadres)