Homepagina Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als je bij ons in behandeling bent, behoud je je algemene rechten. Dat zijn rechten als: het recht op informatie, het recht op privacy of het recht een klacht in te dienen. Deze rechten heeft iedereen in Nederland. Zo is je behandelaar verplicht om je te informeren over de aard, het doel, de risico’s en alternatieven van je behandeling. Ook je plichten zijn vastgelegd in de wet. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht onze medewerkers goed, eerlijk en volledig te informeren over je problemen. Verder vragen we je zoveel mogelijk mee te werken aan de behandeling.

Onvrijwillige opname

We zullen er altijd alles aan doen om zorg vrijwillig te laten plaatsvinden. Soms kun je zoveel last hebben van psychische problemen dat verplichte zorg opgelegd kan worden. Dat kan alleen als je het overzicht kwijtgeraakt bent om tot wel overwogen keuzes te komen over de behandeling en er gevaar ontstaat. Hiervoor zijn wettelijke kaders. Daar gaan wij heel zorgvuldig mee om. Een verplichte behandeling of opname betekent dat je algemene recht op keuzevrijheid beperkt wordt. Wij informeren je bij elk besluit. We steunen je zo goed mogelijk. Ook de patiëntenvertrouwenspersoon is er om jouw belangen te dienen.

Wet verplichte GGZ

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe wet, die regelt onder welke voorwaarden verplichte zorg opgelegd kan worden: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet regelt de verplichte zorg voor mensen die door psychische problemen ernstig nadeel veroorzaken voor zichzelf of hun omgeving. Bij dit soort problemen kunnen we ook door andere partijen worden aangewezen om verplichte zorg te geven. Bijvoorbeeld door het Openbaar Ministerie.

Verplichte GGZ
Verplichte zorg is voor iedereen heel ingrijpend. Het houdt in dat de behandeling wordt opgelegd, ook als je zelf geen toestemming geeft. De behandelaar kan je bijvoorbeeld verplichten om medicatie te gebruiken, mee te doen aan een therapie of je houden aan bepaalde afspraken. Een verplichte opname komt hierbij regelmatig voor. Als dit nodig is voor je veiligheid.

Opleggen van verplichte zorg

Er zijn twee manieren waarop deze verplichte zorg kan worden opgelegd. Met een crisismaatregel of met een zorgmachtiging.

Zorgmachtiging

De gemeente, de rechter of een instelling als GGZ Rivierduinen kan het Openbaar Ministerie vragen om een zorgmachtiging voor te bereiden. Een zorgmachtiging houdt in dat verplichte zorg wordt gegeven.

  • De Officier van Justitie wijst de instelling aan; de instelling bereidt de zorgmachtiging voor.
  • De rechter besluit of de zorgmachtiging wordt gegeven.
  • In crisissituaties kan de burgemeester voor een korte periode verplichte zorg toestaan.
  • In alle situaties wordt eerst onafhankelijk advies gevraagd aan een psychiater.
Crisismaatregel

De crisismaatregel in de Wvggz is een beslissing van de burgemeester waarmee verplichte zorg gegeven kan worden in een crisissituatie, waarin door onmiddellijk dreigend ernstig nadeel (gevaar) snel ingegrepen moet worden. Een crisismaatregel is maximaal drie dagen geldig en kan door de rechter worden verlengd met 3 weken.

Meer informatie

In dit filmpje krijg je meer uitleg over de Wvggz. Meer informatie over dit onderwerp lees je op de website Dwang in de zorg.

Wil je weten wat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg betekent voor jou? Neem dan contact op met een van de patiëntenvertrouwenspersonen. Zij helpen je graag verder.